Od 1 września 2021 r. zmieni się sposób potwierdzenia płatności kartą w Internecie.

Aktualnie, aby uwierzytelnić płatność w Internecie za pomocą karty Visa, wystarczy wpisać kod SMS. Od 1 września br. może zaistnieć konieczność podania oprócz kodu SMS również hasła do transakcji internetowych (e-hasło).
Od 1 września 2021 r. hasło będzie można samodzielnie zdefiniować w bankowości elektronicznej e-SKOK, w zakładce „Karty”
Aby ustanowić/zmienić e-hasło należy zalogować się do swojej bankowości elektronicznej i w menu głównym wybrać zakładkę „Karty”. Następnie należy kliknąć przycisk „Ustaw/Zmień e-hasło” i postępować zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie.
Członkowie Kasy, którzy nie posiadają elektronicznego dostępu do swojego konta – mogą go bezpłatnie aktywować przy okazji wizyty w Oddziale.
1 września rozpocznie się 3 miesięczny okres przejściowy, w którym Klient będzie mógł dokonywać transakcji wyłącznie przy użyciu metody SMS do chwili, gdy zdefiniuje w e-SKOK hasło do transakcji internetowych. Po upływie okresu przejściowego, nastąpi globalna zmiana metody uwierzytelnienia z SMS na SMS + hasło i nie będzie możliwe uwierzytelnienie płatności przy użyciu jedynie kodu SMS.
UWAGA!
Od 1 grudnia 2021 r. nie będzie możliwości zapłacenia kartą Visa za transakcje internetowe, jeśli nie zostanie ustawione e-hasło do transakcji internetowych. Wszystkie inne operacje dokonywane kartą Visa, czyli np. płatności w sklepach stacjonarnych, czy wypłaty z bankomatów nie ulegną zmianie.
Powyższa zmiana zostaje wprowadzona zgodnie z Dyrektywą PSD2, zgodnie z którą instytucje finansowe są zobowiązane stosować silne uwierzytelnienie i w przypadku transakcji z użyciem karty, Klient będzie zobligowany potwierdzać płatność przy użyciu co najmniej dwóch elementów uwierzytelniania: kodu SMS i e-hasła.

Silne uwierzytelnianie - co to jest?

Silne uwierzytelnianie, czyli SCA (z ang. Strong Customer Authentication) to sposób, w jaki powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnianie klienta jest wymogiem dyrektywy UE PSD2 , która nakłada obowiązek użycia co najmniej dwóch elementów uwierzytelniających do weryfikacji płatności elektronicznych. Ma to na celu ograniczenie oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa płatności online.
W przypadku transakcji z użyciem karty, klient będzie zobligowany potwierdzać płatność przy użyciu co najmniej dwóch elementów uwierzytelniania z poniższych kategorii:
Silne uwierzytelnianie PIN
wiedza

wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik (kod PIN, hasło wielorazowe)

Silne uwierzytelnianie karta
posiadanie

posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik (np. karta płatnicza, aplikacja w telefonie)

Silne uwierzytelnianie odciski
cecha

cechy charakterystyczne użytkownika (np. cechy biometryczne)

Dyrektywa PSD 2 - co to jest?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Głównym celem jej opracowania było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, w tym przede wszystkim konsumentów, czyli klientów indywidualnych korzystających z oferty instytucji finansowych.

Podstawowe cele PSD2 to:

  • ujednolicenie standardów płatności w całej Unii Europejskiej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa Twoich transakcji finansowych;
  • ułatwienie rozwoju i wprowadzanie nowych technologii np. usług płatniczych online;
  • zwiększenie konkurencyjności usług płatniczych;