• Oprocentowanie zmienne* (w skali roku) rachunku wynosi 0,10%.
  • Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 25 zł
  • Codzienne naliczanie odsetek. Kapitalizacja na koniec miesiąca kalendarzowego.
  • Możliwa kontrola środków na rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej eSKOK i operatorów teleSKOK, w placówce lub poprzez wydawaną do rachunku Książeczkę Systematycznego Oszczędzania.
  • Ze względu na charakter rachunku – brak ograniczenia okresem trwania.
Szczegóły w Cenniku LokatDokument dotyczący opłat KSO

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zmiana oprocentowania raz na kwartał kalendarzowy, wg następującego wzoru: Nowa stopa procentowa = 40% stawki WIBOR 3M (WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku publikowana w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M).

Zmiana stopy procentowej będzie obowiązywała od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego.

Jak założyć Rachunek Systematycznego Oszczędzania KSO?

Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
Załóż KSO

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej możesz w każdej chwili przyjść do najbliższego oddziału Kasy i złożyć wniosek o otwarcie Rachunku Systematycznego Oszczędzania KSO.
Szczegóły w placówkach Kasy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00