Skip to main content
  • Oprocentowanie rachunku zmienne (w skali roku) 0,59% (oprocentowanie równe 10% stawki WIBOR 3M*)
  • Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 25 zł
  • Codzienne naliczanie odsetek. Kapitalizacja na koniec miesiąca kalendarzowego.
  • Możliwa kontrola środków na rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej eSKOK i operatorów teleSKOK, w placówce lub poprzez wydawaną do rachunku Książeczkę Systematycznego Oszczędzania.
  • Ze względu na charakter rachunku – brak ograniczenia okresem trwania.
Szczegóły w Cenniku LokatDokument dotyczący opłat KSO

* WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku publikowania w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M.

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zmiana oprocentowania raz na kwartał kalendarzowy, wg następującego wzoru: Nowa stopa procentowa = 10% stawki WIBOR 3M (WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku publikowana w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M).

Zmiana stopy procentowej będzie obowiązywała od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego.

Jak założyć Rachunek Systematycznego Oszczędzania KSO?

Zostań Członkiem Kasy
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
ok
Załóż KSO

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej możesz w każdej chwili przyjść do najbliższego oddziału Kasy i złożyć wniosek o otwarcie Rachunku Systematycznego Oszczędzania KSO.
Szczegóły w placówkach Kasy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu