Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Kasy Unii Lubelskiej za rok 2020 przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Lp Pozycja Wielkość
1  Aktywa (w zł) 201 857 350,86
2  Fundusze własne, zgodnie z art. 24  Ustawy o SKOK (w zł) 10 044 632
3  Wskaźnik funduszy własnych 4,98%
4  Współczynnik wypłacalności  6,04%
5  Wskaźnik rezerwy płynnej 15,43%

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00