Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Kasy Unii Lubelskiej za rok 2019 przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Lp Pozycja Wielkość
1  Aktywa (w zł) 211 198 509
2  Fundusze własne, zgodnie z art. 24  Ustawy o SKOK (w zł)   10 327 432
3  Wskaźnik funduszy własnych  4,89%
4  Współczynnik wypłacalności  6,01%
5  Wskaźnik rezerwy płynnej 13,31%

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00