Skip to main content

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie działalność swoją rozpoczęła w 1993 roku.

Zebranie założycieli odbyło się w dniu 23.11.1993 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Początkowo Kasa działała wyłącznie wśród pracowników MPWiK.

Sytuacja gospodarcza kraju likwidacje, upadłości tzw. państwowych zakładów pracy wymusiła na SKOK-ach dywersyfikację jednorodnych grup członkowskich poprzez wyjście z zakładów pracy i otwarcie się na inne grupy członkowskie powiązane więzią o charakterze zawodowym. Pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji było przyłączenie do naszej Kasy SKOK UMCS założonego w grudniu 1994 roku przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W kolejnych latach Kasa Unii Lubelskiej połączyła się ze SKOK „Profit” w Wieruszowie (2002 rok) oraz z SKOK „Świdnica” (2012 rok) przekształcając się w instytucję finansową funkcjonującą na terenie czterech województw – lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego.

Przez ponad 26 lat działalności Kasa Unii Lubelskiej skutecznie dbając o jakość swoich działań rozszerzała ofertę produktową by jak najpełniej zaspokajać potrzeby finansowe swoich Członków. Obecnie oferta Kasy to nie tylko tradycyjne pożyczki, kredyty i depozyty ale również dostęp do produktów będących w ofercie Kasy w szczególności rachunków płatniczych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK i aplikacji mobilnej mSKOK oraz możliwość dokonywania płatności zbliżeniowymi kartami Visa – to nowoczesne rozwiązania finansowe dostępne w systemie SKOK.

Kasa Unii Lubelskiej to instytucja finansowa z wyłącznie polskim kapitałem, której podstawowymi wartościami są: uczciwość, budowanie wzajemnego zaufania, kierowanie się roztropnością, troska o los członków Kasy, kształtowanie postaw obywatelskich pośród członków, odpowiedzialność za sprawy wspólne, gospodarność.

Kasa działa wśród ludzi, wspiera osoby finansowo wykluczone poprzez oferowanie im możliwości korzystania z rachunków, obsługuje zarówno ludzi młodych jak i seniorów dedykując dla nich szczególne rodzaje usług.

Kasa opiera się na ideach i czerpie swoją siłę z polskiego ruchu spółdzielczego, którego podstawą są samopomoc, zaufanie, społeczna odpowiedzialność, kontynuacja tradycji i walka z wykluczeniem.

Kasa Unii Lubelskiej w 2010 roku uzyskała drugie miejsce oraz wyróżnienie za najlepszą efektywność w Konkursie na najlepszy SKOK organizowanym przez Gazetę Bankową.

Od 2012 roku działalność Kasy jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), a od listopada 2013 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych polskich 100 000 euro.

Obecnie siedziba Centrali Kasy znajduje się w Lublinie przy ulicy Braci Wieniawskich 5B.

Kasa w swoich 27 Oddziałach obsługuje ponad 28 000 członków. Wszystkie Oddziały połączone są systemem informatycznym „on – line”, co oznacza, że Członkowie mogą korzystać w każdej placówce ze wszystkich usług oferowanych przez Kasę, w tym dokonywać wpłat i wypłat gotówki.

Od 2018 roku Kasa jako jedna z pierwszych Kas na rynku wprowadziła szereg zmian w podejściu do obsługi klienta, stając się Kasą dobrych praktyk. Działalności Kasy przyświeca idea „NEO” – naszymi wartościami są: Nowoczesność, Etyka i Odpowiedzialność.

Kasa działa wśród członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – więcej informacji na temat SKEF – www.skef.pl.

O eSKOK

Kasa Unii Lubelskiej dba również o wysoki poziom bezpieczeństwa usług które świadczymy. Bezpieczeństwo  usługi  eSKOK  zapewniają  najwyższej  klasy  rozwiązania,  do  których można zaliczyć:

  • unikalny login użytkownika, hasła do serwisu internetowego, do serwisu telefonicznego-    zasada  oddzwaniania  do  użytkownika  na  podane  w  SKOK  numery kontaktowe
  • limity dzienne i miesięczne przelewów
  • klawiatura ekranowa, oraz wpisywanie kodu z obrazka
  • jednorazowe hasła SMS
  • blokady dostępu
  • szyfrowanie  transmisji  (wszystkie operacje, od momentu wejścia na  stronę panelu logowania aż do wylogowania, są zaszyfrowane protokół HTTPS)
  • wygasanie  sesji  (w  przypadku  braku  aktywności  na  stronie  przez  okres  5 minut, system zażąda ponownego zalogowania się do Serwisu)

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zalecamy zapoznać się z podręcznikiem w którym opisane są zagadnienia bezpiecznego korzystania z usługi eSKOK.

Jak zostać członkiem Kasy

Zostań naszym członkiem to się opłaca! Aby zostać członkiem należy się zapisać poprzez:

– wypełnienie deklaracji członkowskiej (można wypełnić np. w domu lub bezpośrednio w Kasie)
– wpłatę wpisowego 40 zł oraz wykupienie udziału 50 zł (członek wykupuje co najmniej 1 udział, który jest zwracany w momencie rezygnacji z usług Kasy w trybie statutowym)
– wpłacenie wkładu 1 zł jednorazowo lub poprzez dyspozycję potrącenia kwoty z IKS. Wkład jest zwracany po ustaniu członkostwa w trybie określonym przez Statut.
– systematycznie oszczędzać; co miesiąc przynajmniej 10 zł

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu