Skip to main content

Lokata Poznajmy się

e-lokata na nowe środki 7%
  • Oprocentowanie stałe wynosi 7% w skali roku
  • Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące
  • Lokata wyłącznie dla nowych Członków Kasy
  • Minimalna kwota 500 zł
  • Maksymalna kwota 40 000 zł
  • Założenie lokaty możliwe w okresie 30 dni od dnia uzyskania członkostwa

Korzyści

Sprawdź ofertę lokaty, skierowanej do nowych Członków Kasy. Przekonaj się jak łatwo, prosto i wygodnie możesz pomnożyć swoje oszczędności. Skorzystaj już dziś!

atrakcyjne oprocentowanie
szybki zysk
ok
wygodny dostęp do środków
Szczegóły w Cenniku Lokat

Kasa nalicza oprocentowanie od Lokaty Poznajmy się w wysokości określonej w tabeli, jeżeli Członek Kasy w całym okresie prowadzenia Lokaty spełni łącznie następujące warunki: a) założy i będzie posiadał w Kasie aktywny rachunek płatniczy IKS b) zawrze umowę o kartę płatniczą VISA c) dokona min. 1 dowolnej transakcji kartą Visa w każdym miesiącu trwania Lokaty c) udzieli i nie odwoła udzielonych zgód marketingowych. W przypadku zerwania lokaty przed terminem, Kasa nie wypłaca żadnych odsetek.

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jak założyć lokatę?

Zostań Członkiem Kasy
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w oddziale przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
ok
Załóż lokatę

  • Jeśli jesteś już Członkiem Kasy Unii Lubelskiej i nie minęło 30 dni od daty zapisania się do Kasy, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i załóż lokatę.
Szczegóły w placówce Kasy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu