• Lokata dedykowana wszystkim tym, którzy myślą o systematycznym oszczędzaniu
  • Oprocentowanie lokaty jest zmienne, zwiększa się wraz w wydłużeniem okresu oszczędzania
  • Zachowanie części należnych odsetek również w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty – deponent otrzyma kapitał oraz 10% odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego wypłatę środków.
  • Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli: + 0,05% dla osób ze stażem min. 36 miesięcy.

Tabela oprocentowania

Okres lokaty

Oprocentowanie zmienne, oprocentowanie nominalne w skali roku*:

6 miesięcy

 0,08% – 0,13% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała -0,03 p.p. ÷ 0,02 p.p.)

7-12 miesięcy

 0,13% – 0,18% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała 0,02 p.p. ÷ 0,07 p.p.)

13-24 miesiące

 0,18% – 0,23% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała 0,07 p.p. ÷ 0,12 p.p.)

25-36 miesięcy

 0,23% – 0,28% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała 0,12 p.p. ÷ 0,17 p.p.)

37-60 miesięcy

 0,28 % – 0,33% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała 0,17 p.p. ÷ 0,22 p.p.)

61-120 miesięcy

 0,33% – 0,38% (½ wskaźnik WIBOR 3M* + stała 0,22 p.p. ÷ 0,27 p.p.)

Szczegóły w Cenniku Lokat

*Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M*z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

 *Wartość wskaźnika do dnia 30.09.2021 r. wynosi 0,21% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,11% z dnia 29.06.2021 r.)

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jak założyć lokatę?

Zostań Członkiem Kasy
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
ok
Załóż lokatę

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej możesz w każdej chwili przyjść do najbliższego oddziału Kasy i złożyć wniosek o otwarcie lokaty.
Szczegóły w placówkach Kasy

Skontaktuj się z doradcą

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00