Skip to main content

Zgodnie z zapisami Statutu organami Kasy są Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zarząd kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

  • Krzysztof Grabowski – Prezes Zarządu
  • Beata Maj – Wiceprezes Zarządu
  • Hubert Prus – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy. W skład Rady Nadzorczej wchodzą

  • Marcin Bień – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Duszejko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Okoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Michał Baczewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Szadkowski – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie organów Kasy winni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o dobro członków oraz Kasy jako całości. Są obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu