Skip to main content

Ustawowe wakacje kredytowe

W związku z przyjętą w dniu 7 lipca 2022 r. ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, informujemy, że wnioski o ustawowe wakacje kredytowe będzie można składać w Kasie od dnia 29 lipca 2022 r.

Wniosek będzie można złożyć:

  • w dowolnym oddziale Kasy Unii Lubelskiej,
  • elektronicznie na adres Kasy: wnioski@kasaul.pl

W ramach ustawowych wakacji kredytowych będzie można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z zawieszenia spłaty kredytu będzie można skorzystać, jeśli:

  • umowa kredytu hipotecznego została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
  • termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 styczna 2023 r.

Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Przykład

Jeśli płatność raty kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty będzie można złożyć do 20 sierpnia.

Najpóźniej w dniu 29 lipca 2022 r. udostępnimy Państwu wzór wniosku wraz ze szczegółowymi zasadami jego rozpatrywania.

Close Menu