Skip to main content

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie zaprasza członków Kasy Unii Lubelskiej na Zebrania Grupy Członkowskiej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

Z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie Sprawozdania Zarządu z działalności Kasy za rok 2023.
  4. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
  5. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli – w tym:
   • zmiany w Statucie Kasy;
   • podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwał w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Kasy;
  6. Informacja dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z usług w Internecie (cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych).
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 8.30 Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 3 dla członków Oddziałów: Łuków, Biała Podlaska, Siedlce, Kock, Radzyń Podlaski, Lubartów w siedzibie Oddziału Lubartów
ul. Lubelska 39A w Lubartowie;

w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 15.30 Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 1 dla członków Oddziałów Czechów, Śródmieście, Krańcowa, UMCS, MPK, Turka, Łęczna w sali szkoleniowej w Centrali Kasy przy
ul. Braci Wieniawskich 5B  w Lublinie;

w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz.9.00 Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 4 dla członków Oddziałów: Krasnystaw, Zamość, Chełm w siedzibie Oddziału Krasnystaw przy ul. Poniatowskiego 7A
w Krasnymstawie;

w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 Zebranie Grupy Członkowskiej nr 5 dla członków Oddziałów: Wieruszów, Ścinawa, Strzegom, Świdnica, Żarów, Oświęcim się w siedzibie Oddziału Wieruszów przy ul. Waryńskiego 10 w Wieruszowie;

w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 2 dla członków Oddziałów: Opole Lubelskie, Poniatowa, Puławy, Radom w siedzibie Oddziału Puławy  przy ul. Piłsudskiego 57
w Puławach;

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd Kasy Unii Lubelskiej

Close Menu