Weź udział

w II edycji konkursu!

konkurs skef cyberbezpieczeństwo
„Z cyberbezpieczeństwem na Ty” II edycja – konkurs dla członków SKEF i SKOK
Konkurs „Z cyberbezpieczeństwem na Ty” organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów i rozpoczyna się 1 września 2021 r.
Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja Konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca. Aktualnie zapraszamy do drugiej edycji konkursu, która rozpocznie się 1 października 2021 r.
Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka”, a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiający Uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

Kto może wziąć udział?

  • Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca status Członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).

Co należy zrobić?

  • Krok I: zapoznaj się z regulaminem konkursu (do pobrania)
  • Krok II: przeczytaj artykuł na temat cyberprzestępstwa (tekst poniżej)
  • Krok III: wypełnij formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • Krok IV: na kuponie konkursowym (do pobrania) udziel odpowiedzi w części I (test) oraz w części II (pytanie opisowe)
  • Krok V: wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z konkursem konkursowym wyślij na adres: SKEF
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81- 472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

Termin nadsyłania prac w II edycji konkursu

22 października 2021 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00)

Nagrody

  • nagroda główna 500 zł
  • jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!
artykuł edukacyjny (II edycja konkursu - październik 2021)

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym oraz kuponem konkursowym dostępne są na stronie: skef.pl