Skip to main content
500 plus rko

Nowa funkcjonalność w bankowości elektronicznej eSKOK

W nowym serwisie internetowym eSKOK można złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+.
Kasa Unii Lubelskiej umożliwia rodzicom proste i wygodne składanie wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) w nowym serwisie internetowym eSKOK. Od 2022 roku składanie wniosków możliwe jest wyłącznie w formie online, a świadczenie jest  przyznawane przez ZUS.
1 lutego 2022 r. ruszyło przyjmowanie wniosków 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Jednocześnie dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r. (a także dla dzieci urodzonych przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został  złożony) można wnioskować o świadczenie 500+ na okres, który trwa do 31 maja 2022 r.
Wnioski w nowym serwisie internetowym eSKOK mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.
Jeśli rodzic złoży wniosek w nowym serwisie internetowym eSKOK, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.
Wnioski o 500+ i RKO można składać wyłącznie drogą elektroniczną – przez bankowość elektroniczną (zachęcamy poprzez eSKOK) oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i portalu Empatia.
Ważne
Aby złożyć wniosek o 500+ i RKO przez bankowość elektroniczną w Kasie Unii Lubelskiej trzeba mieć rachunek płatniczy (IKS – Indywidualne Konto Spółdzielcze) oraz dostęp do usługi eSKOK. Wniosek można złożyć poprzez nowy serwis internetowy eSKOK, który jest dostępny dla klientów od 20.01.2022 r. Takiej możliwości nie ma po zalogowaniu się do „starego” eSKOK. Logując się przez stronę https://www.eskok.pl/zaloguj/ należy wybrać opcję „Nowa wersja” – po prawej stronie. Wniosek nie jest też dostępny w aplikacji mobilnej mSKOK, podobnie zresztą jak w aplikacjach wielu banków.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W ESKOK?

zaloguj się do NOWEJ WERSJI serwisu eSKOK
eskok 500+
z menu po lewej stronie kliknij zakładkę „e-Urząd”
eskok 500+
wypełnij wniosek i czekaj na informację z ZUS

PROGRAM RODZINA 500+

500+
Dla kogo?
Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby złożyć wniosek, musisz mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej eSKOK. Niezbędny będzie też PESEL Twojego dziecka.
Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500+” przejmuje ZUS. Rodzic składa wniosek w formie elektronicznej, a ZUS wypłaca świadczenia tylko w formie bezgotówkowej.
Na jaki okres?
Ważne! Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone na nowy okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 r., a zakończy – 31 maja 2023 r.
  • Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.
  • Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY (RKO)

rko
Dla kogo?
Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w wysokości do 12 tys. zł na dziecko. Za dziecko starsze, niż 12 miesięcy rodzice otrzymają świadczenie proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy i daty złożenia wniosku do czasu ukończenia przez to dziecko 35. miesiąca życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Na jaki okres?
Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:
  • 500 zł przez 24 miesiące,
  • 1 000 zł przez 12 miesięcy.
W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Instrukcja użytkownika nowego serwisu internetowego eSKOK
Więcej informacji o świadczeniu Rodzina 500+
Więcej informacji o świadczeniu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Close Menu