Skip to main content
Dofinansowanie pobytu w żłobku

Nowa funkcjonalność w bankowości elektronicznej eSKOK

Już teraz masz możliwość złożenia również wniosku o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku poprzez serwis eSKOK!
Kasa Unii Lubelskiej umożliwia rodzicom proste i wygodne składanie wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) w nowym serwisie internetowym eSKOK.
Od 1 kwietnia 2022 r. jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy.
Ważne
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie przez bankowość elektroniczną w Kasie Unii Lubelskiej trzeba posiadać rachunek płatniczy (IKS – Indywidualne Konto Spółdzielcze) oraz dostęp do usługi eSKOK. Wniosek można złożyć poprzez nowy serwis internetowy eSKOK, który jest dostępny dla klientów od 20.01.2022 r. Takiej możliwości nie ma po zalogowaniu się do „starego” eSKOK.
Po wejściu na stronę eSKOK https://www.eskok.pl/zaloguj/ należy wybrać opcję „Nowa wersja” – po prawej stronie.
Wniosek nie jest też dostępny w aplikacji mobilnej mSKOK, podobnie zresztą jak w aplikacjach wielu banków.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W ESKOK?

zaloguj się do NOWEJ WERSJI serwisu eSKOK
eskok 500+
z menu po lewej stronie kliknij zakładkę „e-Urząd”
eskok 500+
wypełnij wniosek i czekaj na informację z ZUS

PROGRAM DOFINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU

Dofinansowanie pobytu w żłobku
Kogo dotyczy?
Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:
 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:
 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.
Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do  wykazu  dziennych opiekunów. Twoje dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu. Pamiętaj, aby przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.
Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.
Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.
Co zrobić aby otrzymać dofinansowanie?
Złóż wniosek do ZUS przez serwis internetowy eSKOK albo przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, albo portal Emp@tia.
Kto może złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną?
Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez eSKOK.
Wniosek możesz także złożyć przez:
 • portal Emp@tia – jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL,
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.
Jeśli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu.
Jeżeli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”.
ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.
Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.
Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.
ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.
Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia?
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków].
Jak otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania?
Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.
Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.
Gdzie otrzymasz pomoc?
W sprawie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymasz pomoc:
 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub przez e-mail cot@zus.pl (czynne od ponie­działku do piątku w godz. 7.00–18.00),
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).
Instrukcja użytkownika nowego serwisu internetowego eSKOK
Więcej informacji o Dofinansowaniu pobytu w żłobku
Więcej informacji o świadczeniu Rodzina 500+
Więcej informacji o świadczeniu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Close Menu