Twoje prawa w pigułce

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Oto przykłady:
  • Możesz dokonywać płatności w niemal całej Europie (tj. w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie) równie łatwo i bezpiecznie jak w Twoim rodzinnym kraju.
  • Handlowcy nie mogą Cię już obciążać dodatkowymi kosztami w przypadku zapłaty kartą wydaną w UE.
  • Nowe przepisy dotyczą wszelkich rodzajów płatności elektronicznych (np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą itd.).
  • Każda osoba mieszkająca legalnie w Unii ma prawo do rachunku bankowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych („rachunek płatniczy”).
Te nowe prawa wynikają ze zmienionej unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych oraz innych unijnych przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody Twoich płatności.
dostępność
PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

Każdy konsument legalnie zamieszkały w UE ma prawo do przynajmniej podstawowego rachunku płatniczego, udostępnianego nieodpłatnie lub za rozsądną opłatą (tj. do rachunku umożliwiającego deponowanie środków, wypłatę gotówki oraz dokonywanie i otrzymywanie płatności, do którego wydawana jest również karta debetowa).

takie same koszty
PŁATNOŚCI W EURO - TAKIE SAME KOSZTY W CAŁEJ EUROPIE

Jeden rachunek w euro wystarczy Ci na dokonywanie wszystkich płatności w całej Europie. Koszty płatności transgranicznych w euro będą dla Ciebie takie same jak koszty płatności krajowych w euro. Wypłata gotówki w euro z bankomatów, które nie należą do sieci Twojego banku, powinna Cię w innym państwie członkowskim kosztować tyle samo co w kraju rodzinnym.

bezpieczeństwo
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO, LEPSZA OCHRONA

Od września 2019 r. płatności dokonywane przez Ciebie drogą elektroniczną będą bezpieczniejsze dzięki technologiom silnego uwierzytelniania klientów. Twoja odpowiedzialność w przypadku nieautoryzowanej płatności – np. w następstwie kradzieży karty kredytowej – jest ograniczona do maksymalnej kwoty 50 EUR (z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa).

UCZCIWA POLITYKA CENOWA

Masz prawo wiedzieć, jakie opłaty – o ile są w ogóle pobierane – mają zastosowanie do Twoich płatności.

nowe usługi
NOWE USŁUGI

Dzięki najnowszym technologiom masz teraz możliwość korzystania z nowatorskich usług finansowych oferowanych przez licencjonowane banki i innych podlegających regulacjom dostawców usług płatniczych, innych niż Twój bank. Oznacza to na przykład, że możesz kontrolować swoją osobistą sytuację finansową lub dokonywać zakupów w internecie bez karty kredytowej lub debetowej. Podobnie jak banki te nowe podmioty świadczące usługi płatnicze podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia i nadzorowi oraz muszą zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze, dostępnej tutaj.