logo skef owal

Twój 1% wspiera

edukację finansową i fundusz stypendialny

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

jeden procent SKEF

KRS 0000053057

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz swoich członków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

Wpłaty 1% podatku Stowarzyszenie może przeznaczyć na wsparcie następujących działań:
  • Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych, realizując projekty m.in.: „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” (młodzież ze szkół średnich), „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII), „Moje pierwsze pieniądze” (edukacja wczesnoszkolna), „Senior na Plus! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus” itd. Tym, co wyróżnia SKEF spośród innych podmiotów, jest zakres merytoryczny proponowanych warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności w następujących obszarach: nadmierne zadłużenie, prawa konsumenta, planowanie finansowe i budżet domowy, zarządzanie finansami osobistymi itp.

  • Fundusz stypendialny

Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych.

Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy i ponownie prosimy o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Wpłaty, które otrzymuje SKEF, stanowią dla uczestników projektów realizowanych w ramach środków pozyskanych z 1% ogromne wsparcie i są dowodem na to, że te działania są potrzebne, konieczne i użyteczne.

Więcej informacji oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT za rok bieżący znajdziecie Państwo na stronie SKEF.