Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że od dnia 25 czerwca 2019 r. Kasa Unii Lubelskiej rozpoczyna proces przenumerowania rachunków.

Z dniem 1 lipca 2019 r. zmianie ulegną wszystkie numery Państwa rachunków, prowadzonych przez Kasę Unii Lubelskiej.

Powyższa zmiana wynika z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym identyfikatorem rachunków prowadzonych przez Kasę Unii Lubelskiej.

Zmianie ulegną następujące numery rachunków:

 • Indywidualnego Konta Spółdzielczego (IKS)

 • Rachunek Systematycznego Oszczędzania „Książeczka” (KSO)

 • numer rachunku lokaty

 • numer rachunku pożyczkowego/kredytowego przeznaczonego do wcześniejszej spłaty.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym (do dnia 8.02.2020 roku) będą przekierowywane na nowe numery rachunków.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią poniższych informacji. W przypadku pytań zapraszamy do najbliższej placówki Kasy Unii Lubelskiej https://kasaul.pl/placowki/

Poniżej przedstawiamy na czym polega zmiana:

Daty, o których należy pamiętać

 • 8.02.2020 r. – do tej daty wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków będą przekierowywane na nowe numery rachunków

 • 9.02.2020 r. – od tej daty należy dokonywać wpłat na nowe numery rachunków

WAŻNE!

O zmianie rachunku płatniczego należy poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne, które przelewają środki na Państwa konto, a w szczególności:

 • pracodawcę,

 • ZUS

 • organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe,

 • urząd skarbowy,

 • inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo w nich zdefiniowane zlecenie stałe do Kasy Unii Lubelskiej,

 • ewentualnie: miejski ośrodek pomocy społecznej (np. jeśli otrzymują Państwo na rachunek w Kasie świadczenie 500+), urząd gminy, urząd miasta, uczelnię przesyłającą stypendium, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.