Skip to main content

KONKURS

"Wielcy polscy ekonomiści"

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznawia konkursy dedykowane dla Członków. Cykl rozpocznie się WIELKIM KONKURSEM pt: „Wielcy polscy ekonomiści”. W ramach konkursu zostaną przybliżone Państwu sylwetki polskich ekonomistów, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki i finansów. Wśród nich są tacy wybitni ekonomiści jak: Tadeusz Brzeski, Stanisław Głąbiński, Michał Kalecki, Stanisław Grabski, Roman Rybarski, Leopold Caro, ks. Antoni Roszkowski, ks. Antoni Szymański, Jan Stanisław Lewiński, Ferdynand Zweig, Adam Heydel, Adam Krzyżanowski. Każda edycja Konkursu będzie się odbywała raz w miesiącu i będzie poświęcona jednej z postaci, których sylwetki prezentowane będą w materiałach konkursowych.  Przewidziano 12 edycji Konkursu oraz edycję specjalną.

Kto może wziąć udział?

Posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej, być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy zrobić?

  • Zapoznać się z regulaminem Konkursu
  • Zapoznać się z materiałami konkursowymi do danej edycji Konkursu (linki do materiałów I edycji konkursu są dostępne poniżej)
  • Wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnie odpowiedzi na 5 pytań konkursowych w formie testu jednokrotnego wyboru na załączonym kuponie konkursowym.

Jak wysłać zgłoszenie?

Formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Wielcy polscy ekonomiści”.

Termin nadsyłania prac

Termin konkursu: do 27 lutego 2024 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Nagrody

Zwycięzcom edycji specjalnej zostaną przyznane nagrody pieniężne:
  • 2 000 zł za zajęcie I-go miejsca
  • 1 000 zł za zajęcie II-go miejsca
  • 500 zł za zajęcie III-go miejsca

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

V EDYCJA KONKURSU

ROMAN RYBARSKI

Publikacja wydana przez NBP „Wielcy Polscy Ekonomiści. Główne nurty polskiej myśli ekonomicznej”:
https://nbp.pl/wielcy-polscy-ekonomisci-glowne-nurty-polskiej-mysli-ekonomicznej/
Film NBP Wielcy polscy ekonomiści – Roman Rybarski:
Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie: skef.pl
Materiały do I edycji konkursu znajdują się tutaj.
Materiały do II edycji konkursu znajdują się tutaj.
Materiały do III edycji konkursu znajdują się tutaj.
Materiały do IV edycji konkursu znajdują się tutaj.
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
Close Menu