Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych związana z dyrektywą PSD2, nałożyła na instytucje finansowe, obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa świadczonych usług bankowości elektronicznej, przez zastosowanie obowiązku silnego uwierzytelnienia operacji (SCA).

Oznacza to, że Kasa zmuszona jest wycofać możliwość autoryzacji operacji za pomocą Listy Haseł Jednorazowych (LHJ), ponieważ nie spełnia ona minimalnych wymogów bezpieczeństwa.

Aby zachować stały dostęp do konta eSKOK, prosimy o niezwłoczne dokonanie zmiany sposobu autoryzacji operacji z Listy Haseł Jednorazowych na Hasła SMS – szczegółowe informacje jak należy dokonać zmiany sposobu autoryzacji znajdą Państwo w Instrukcji.

Autoryzacja operacji hasłem SMS, spełnia wymogi dyrektywy PSD2 w zakresie wymogu silnego uwierzytelnienia.

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:

Czegoś, co wiemy (np. numeru klienta, hasła, numeru PESEL),

Czegoś, co mamy (np. telefonu komórkowego, tokena),

Czegoś, czym jesteśmy (np. odcisk palca).

Od września 2019 roku potwierdzenie operacje możliwe będzie TYLKO hasłem SMS, prosimy więc o niezwłoczne dokonanie zmiany sposobu autoryzacji.