• Okres trwania lokaty może wynosić od 1 do 120 miesięcy.
 • Brak limitów, jeśli chodzi o minimalną lub maksymalną ulokowaną kwotę.
 • Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej po zakończeniu okresu trwania lokaty.
Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty:
A) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,05% dla Członków Kasy, których wynagrodzenie wpływa na jedno z wymienionych kont w Kasie Unii Lubelskiej: IKS Classic lub IKS Deponent od co najmniej 3 miesięcy oraz dodatkowo:

 • posiadają staż członkowski min. 36 miesięcy
B) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,10% dla Członków Kasy, którzy spełniają dwa poniższe warunki:

 • posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które od co najmniej 3 miesięcy wpływa wynagrodzenie lub świadczenie.
 • aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu)
C) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,15% dla Członków Kasy, których wynagrodzenie lub świadczenie wpływa od co najmniej 3 miesięcy na jedno z wymienionych kont w Kasie Unii Lubelskiej: IKS Classic lub IKS Deponent oraz aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu) oraz spełnią min. 1 z poniższych warunków:.

 • posiadają staż członkowski min. 36 miesięcy
 • posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które od co najmniej 3 miesięcy wpływa wynagrodzenie lub świadczenie.
 • aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu)

W przypadku posiadaczy IKS Senior – oprocentowanie minimalne.

Tabela oprocentowania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku
 1-2 miesięcy  0,04% – 0,19%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M* + stała -0,08 p.p. ÷ 0,07 p.p.)
 3-5 miesięcy 0,09% – 0,24%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M* + stała -0,03 p.p. ÷ 0,12 p.p.)
 6-11 miesięcy 0,14% – 0,29%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M* + stała 0,02 p.p. ÷ 0,17 p.p.)
 12-23 miesięcy 0,19% – 0,34%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M* + stała 0,07 p.p.÷ 0,22 p.p.)
 24-120 miesięcy 0,24% – 0,39%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M* + stała 0,12 p.p. ÷ 0,27 p.p.)

 

Szczegóły w Cenniku Lokat

 *Wartość wskaźnika do dnia 31.12.2021 r. wynosi 0,24% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,12% z dnia 29.09.2021 r.)

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jak założyć lokatę?

Zostań Członkiem Kasy
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

 • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
 • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
ok
Załóż lokatę

 • Jeśli jesteś już Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie lokaty.
Szczegóły w placówce Kasy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00