Skip to main content

Internetowa e-Lokata Promocyjna

  • Maksymalne oprocentowanie zmienne wynosi 6,40% w skali roku
  • Okres trwania lokaty wynosi 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Minimalna kwota 500 zł
  • Maksymalna kwota 200 000 zł
  • Lokata odnawialna – po zakończeniu okresu umownego lokata wraz z odsetkami ulega przedłużeniu na kolejny okres umowny
  • Lokata dostępna za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK

Tabela oprocentowania

Okres lokaty

Oprocentowanie zmienne w skali roku*:

3 miesiące

 5,80% (wskaźnik WIBOR 3M* + stała: -1,22 p.p.)

6 miesięcy

 6,20% (wskaźnik WIBOR 3M + stała: -0,82 p.p.)

12 miesięcy

 6,40% (wskaźnik WIBOR 3M + stała: -0,62 p.p.)

*Oprocentowanie zmienne jest równe wartości wskaźnika WIBOR 3M* z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

 *Wartość wskaźnika do dnia 31.03.2023 r. wynosi 7,02% (WIBOR 3M z dnia 29.12.2022 r.).

Korzyści

Sprawdź ofertę promocyjnej lokaty i ciesz się zyskiem. Przekonaj się jak łatwo, prosto i wygodnie możesz pomnożyć swoje oszczędności. Skorzystaj już dziś!
ok
szybki zysk w 3, 6 lub 12 miesięcy
wygodny dostęp do środków
Szczegóły w Cenniku Lokat

Lokata dostępna za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej eSKOK.

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jak założyć lokatę?

Zostań Członkiem Kasy
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w oddziale przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
ok
Załóż lokatę

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej możesz w każdej chwili przyjść do najbliższego Oddziału Kasy i złożyć wniosek o otwarcie lokaty.
Szczegóły w placówce Kasy

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.

[include-page id=”51″]