Skip to main content
konkurs SKEF 25-lecie

JUBILEUSZOWY KONKURS

DLA CZŁONKÓW NA 25-LECIE SKEF

Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza  wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że w wakacyjnym okresie znajdziecie Państwo chwilę na rozwiązanie krzyżówek oraz podzielenie się swoją osobistą refleksją na temat, który nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i naszej wspólnej odpowiedzialności.

Kto może wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej, być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy zrobić?

2. Ponadto, należy odpowiedzieć pisemnie na pytanie zamieszczone na kuponie konkursowym:
„W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.
1. Należy rozwiązać dwie krzyżówki (krzyżówka nr 1), (krzyżówka nr 2) i i zapisać na kuponie konkursowym, dwuczłonowe hasło utworzone ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach.

Jak wysłać zgłoszenie?

Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon konkursowy wraz z odgadniętym dwuczłonowym hasłem z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią i następnie przesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF” na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126. Decyduje data wpływu.

Termin nadsyłania prac

Termin konkursu: 20 czerwca – 31 sierpnia 2022
Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 16 września 2022 r.

Nagrody

Na Zwycięzców czeka pula nagród w łącznej kwocie 7 000 zł, za którą zostaną zakupione bony podarunkowe o wartości:
  • 2 000 zł za zajęcie I-go miejsca,
  • 1 500 zł za zajęcie II-go miejsca,
  • 1 000 zł za zajęcie III-go miejsca,
  • oraz 5. wyróżnień po 500 zł
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!
Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie: skef.pl