Skip to main content
Informacja o zmianie od dnia 1 lipca 2020 r. sposobu ustalania oprocentowania na rachunku płatniczym systematycznego oszczędzania KSO („Książeczka”)

Od dnia 1 lipca 2020 r. nowa stopa procentowa = 40% stawki WIBOR 3M (WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku publikowana w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M).

Czytaj więcej

Close Menu