Skip to main content

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informację dotyczące sesji przelewów wykonanych w okresie 27 grudnia 2023 – 04 stycznia 2024 r.:

Zgodnie z informacją od KIR w dn. 29 grudnia 2023 r. przeprowadzone zostaną 2 sesje rozliczeniowe Elixir – poranna i popołudniowa, zmieniony jest również czas rozliczeń zleceń płatniczych w NBP (SORBNET2). W związku z tym będzie obowiązywał skrócony harmonogram obsługi przelewów przez Kasę Krajową.

Przelewy wychodzące ze SKOKów do banków:

1. o wartości poniżej 1 mln zł:

– otrzymane przez Kasę Krajową do godz 8:00 – realizacja w I sesji Elixir,

– otrzymane przez Kasę Krajową do godz 12:00 – realizacja w II sesji Elixir,

– otrzymane przez Kasę Krajową po godz 12:00 – realizacja w I sesji Elixir w dniu 02 stycznia,

2. o wartości równej lub większej niż 1 mln zł:

– otrzymane przez Kasę Krajową do godz 14:00 – realizacja w dniu 29 grudnia,

– otrzymane przez Kasę Krajową po godz 14:00 – realizacja w dniu 02 stycznia.

 

Przelewy przychodzące z banków do SKOKów:

1. Przelewy otrzymane w systemie Elixir:

– otrzymane przez Kasę Krajową w I sesji Elixir – przekazanie do SKOK ok. godz. 10:30,

– otrzymane przez Kasę Krajową w II sesji Elixir – przekazanie do SKOK ok. godz. 14:30,

2. Przelewy otrzymane w systemie SORBNET2 będą przekazywane do SKOK na bieżąco, ostatnie otrzymane przelewy SORBNET2 zostaną przekazane ok. godz. 15:00.

W pozostałe dni realizacja przelewów odbywa się zgodnie ze stałym harmonogramem.

Close Menu