Weź udział w konkursie!

finansowe fraszkobranie skef
„Finansowe fraszkobranie” – nowy konkurs dla członków SKEF i SKOK
Konkurs „Finansowe Fraszkobranie” organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r.

Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie?

  • Należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).
  • Należy być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  • Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu (do pobrania).

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na:

  • udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe na temat fraszki w polskiej literaturze, zamieszczone na kuponie konkursowym (do pobrania)
  • napisaniu własnego utworu, rymowanego lub wierszowanego o tematyce humorystycznej lub satyrycznej. Ważne by utwór obejmował zagadnienie/a związane z sytuacją pandemiczną COVID -19 i kończył się puentą (fraszka, minimum 10 wersów).
Zadanie należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania) na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81- 472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Finansowe fraszkobranie

Termin nadsyłania

 7 czerwca 2021 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Nagrody

  • nagroda główna 500 zł
  • jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym oraz kuponem konkursowym dostępne są na stronie: https://www.skef.pl/stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/