14 września 2019 r. wejdą w życie zmiany ustawy o usługach płatniczych, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa dostępu do bankowości elektronicznej Kasy Unii Lubelskiej.

Co się zmieni?

1) SPOSÓB LOGOWANIA DO KONTA ESKOK

Logowanie do konta internetowego eSKOK będzie przebiegało tak, jak dotychczas – poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła. Jednak dodatkowym zabezpieczeniem będzie jednorazowe hasło wysłane SMS-em na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego do obsługi bankowości elektronicznej, pod który obecnie wysyłany jest SMS autoryzujący transakcje płatnicze.

2) LIKWIDACJA LISTY HASEŁ JEDNORAZOWYCH

W związku z powyższym wycofane zostają papierowe listy haseł jednorazowych i zostają zastąpione autoryzacją za pomocą haseł SMS.

3) JEDNORAZOWE HASŁO SMS DO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

Z dniem 14 września 2019 r. każde polecenie przelewu na rachunek zewnętrzny będzie wymagało podania jednorazowego hasła SMS, użytkownikowi na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. W treści SMS-a będą zawarte następujące informacje:

  • nazwa odbiorcy,

  • numer rachunku odbiorcy,

  • kwota transakcji płatniczej,

Dane te będą zawsze danymi wskazanymi przez użytkownika w poleceniu przelewu. Należy pamiętać, żeby zawsze w celu bezpieczeństwa zweryfikować treść SMS-a z treścią przelewu.

4) KOD 3D SECURE

W przypadku kart płatniczych silne uwierzytelnianie jest realizowane poprzez zastosowanie kodu 3-D Secure, przekazywanego za pomocą SMS, na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego.

W związku z powyższymi regulacjami prosimy pamiętać o zaktualizowaniu swojego numeru telefonu komórkowego w Kasie Unii Lubelskiej oraz włączeniu autoryzacji operacji poprzez SMS w eSKOK.

Jeszcze do 14.09.2019 r. mają Państwo możliwość zmiany metody autoryzacji z listy haseł jednorazowych na jednorazowe hasła SMS. Mogą Państwo tego dokonać logując się dotychczasową metodą do bankowości elektronicznej eSKOK (podając login i hasło) i za pomocy funkcjonalności „Ustawienia” dokonać zmiany sposobu autoryzacji operacji.

Instrukcja wykonania zmiany sposobu autoryzacji operacji w eSKOK