Pragniemy zaoferować Państwu prowadzenie rachunku bieżącego, cechującego się wyjątkowo atrakcyjną ofertą cenową, przeznaczonego dla Wspólnot Mieszkaniowych preferujących obsługę konta przez Internet.

Rachunek bieżący w Kasie Unii Lubelskiej – dlaczego Warto?

Atrakcyjne warunki cenowe:

oprocentowanie na rachunku – 0,25%
 • za otwarcie rachunku bieżącego, oraz każdego rachunku dodatkowego
 • za dostęp do rachunku przez Internet, również przez aplikację mobilną
 • za wypłaty z sieci bankomatów Euronet, na terenie całej Polski oraz wypłaty gotówki w sklepach oznaczonych logo SKOK24
 • za wydanie karty płatniczej Visa
 • za przelewy przez Internet (z wyłączeniem przelewów do ZUS i US)
 • za wypłaty i wpłaty gotówki w 30 placówkach Kasy
 • 7 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego, oraz każdego dodatkowego
 • od 3 zł do 6 zł – opłaty za przelewy na rachunki zewnętrzne realizowane w Placówkach Kasy
Efektywne zarządzanie środkami
 • od 1,35 % dla lokaty jednodniowej do 3,20 % dla lokaty 24 m-cznej
 • elastyczne okresy deponowania środków od 1 dnia do 24 m-cy
 • możliwość zakładania lokat przez Internet z rachunku Wspólnoty
Wygoda
 • dostęp do rachunku 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, z każdego miejsca na świecie – za pośrednictwem Internetu
 • łatwa i intuicyjna obsługa konta internetowego
Minimum formalności

Aby założyć rachunek dla Wspólnoty Mieszkaniowej wystarczy:

 • wydruk z KRS
 • zaświadczenie o nadaniu nr regon lub wydruk z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP lub wydruk z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego
 • dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Wspólnotę (dowód osobisty lub paszport)
 • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali ( akt notarialny), umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (akt notarialny), odpis z księgi wieczystej
 • statut/regulamin wspólnoty mieszkaniowej wraz z wyciągiem z protokołu głosowania nad tą uchwałą przyjmującą statut/regulamin
Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z naszym doradcą finansowym, klikając przycisk na stronie lub dzwoniąc do najbliższej placówki.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08).

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00