Zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wymaga równowagi pomiędzy inwestowaniem a lokowaniem środków. Najkrótsza proponowana przez Kasę Unii Lubelskiej lokata trwa jeden dzień, najdłuższa dwa lata.
Wyciąg z cennika lokat dla podmiotów instytucjonalnych w Kasie Unii Lubelskiej – obowiązuje od 10 listopada 2018 roku.

Oprocentowanie lokat terminowych dla podmiotów instytucjonalnych.

Okres lokaty Nominalne oprocentowanie stałe w skali roku* Nominalne oprocentowanie zmienne w skali roku*
14 dni 0,95% – 1,35%
1 miesiąc 1,05% – 1,45%
3 miesiące 1,10% – 1,50%
6 miesięcy 1,25% – 1,65% 1,30% – 1,70%
12 miesięcy 1,65% – 2,05% 1,70% – 2,10%
24 miesiące 1,85% – 2,25% 1,90% – 2,30%

Kwota minimalna: 1000 zł.

* Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli.

+0,10% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 250 tys zł.
+0,20% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 1 mln zł.
+0,40% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 2,5 mln zł.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.

Oprocentowanie lokaty dziennej odnawialnej dla podmiotów instytucjonalnych

Okres lokaty Nominalne oprocentowanie stałe w skali roku*
1 dzień 0,90% – 1,30%

Kwota minimalna: 1000 zł

* Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli.

+0,10% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 250 tys zł.
+0,20% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 1 mln zł.
+0,40% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę minimum 2,5 mln zł.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.

Oprocentowanie lokat internetowych dla podmiotów instytucjonalnych

Okres lokaty Nominalne oprocentowanie stałe w skali roku* Nominalne oprocentowanie zmienne w skali roku*
14 dni 1,00% – 1,10%
1 miesiąc 1,10% – 1,20%
3 miesiące 1,20% – 1,30%
6 miesięcy 1,40% – 1,50% 1,45% – 1,55%
12 miesięcy 1,75% – 1,85% 1,90% – 1,90%

Kwota minimalna: 1000 zł, kwota maksymalna: 1 000 000 zł.

* Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli.

+0,10% – w przypadku, gdy podmiot ulokuje kwotę 1 mln zł.

Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.

Oprocentowanie e-lokaty 2-dniowej odnawialnej dla podmiotów instytucjonalnych

Okres lokaty Nominalne oprocentowanie stałe w skali roku*
2 dni 0,95%

Kwota minimalna: 1000 zł, kwota maksymalna: 500 000 zł.

Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08).

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
  • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Aby skorzystać z propozycji Kasy Unii Lubelskiej, najpierw należy zapisać się do Kasy. Procedura jest prosta i wymaga jedynie podania kilku niezbędnych informacji i przedłożenia podstawowych dokumentów.
Aby założyć rachunek dla Wspólnoty Mieszkaniowej wystarczy:

  • wydruk z KRS
  • zaświadczenie o nadaniu nr regon lub wydruk z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego
  • zaświadczenie o nadaniu nr NIP lub wydruk z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego
  • dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących Wspólnotę (dowód osobisty lub paszport)
  • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali ( akt notarialny), umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (akt notarialny), odpis z księgi wieczystej
  • statut/regulamin wspólnoty mieszkaniowej wraz z wyciągiem z protokołu głosowania nad tą uchwałą przyjmującą statut/regulamin
Załóż lokatę

  • Jeśli jesteś już Członkiem Kasy Unii Lubelskiej i masz rachunek dla Wspólnoty Mieszkaniowej przyjdź do naszej placówki z dowodem tożsamości oraz dokumentami rejestrowymi oraz finansowymi Twej Wspólnoty i złóż wniosek o otwarcie lokaty.
Szczegóły w placówce Kasy

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00