Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Kasy Unii Lubelskiej za rok 2017 przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Lp Pozycja Wielkość
1  Aktywa (w zł) 213 691 174
2  Fundusze własne, zgodnie z art. 24  Ustawy o SKOK (w zł)   9 534 864
3  Wskaźnik funduszy własnych  4,46%
4  Współczynnik wypłacalności  5,29%
5  Wskaźnik rezerwy płynnej 15,38%

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00