Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie działalność swoją rozpoczęła w 1993 roku.

Zebranie założycieli odbyło się w dniu 23.11.1993 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Początkowo Kasa działała wyłącznie wśród pracowników MPWiK.

Sytuacja gospodarcza kraju likwidacje, upadłości tzw. państwowych zakładów pracy wymusiła na SKOK-ach dywersyfikację jednorodnych grup członkowskich poprzez wyjście z zakładów pracy i otwarcie się na inne grupy członkowskie powiązane więzią o charakterze zawodowym. Pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji było przyłączenie do naszej Kasy SKOK UMCS założonego w grudniu 1994 roku przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W kolejnych latach Kasa Unii Lubelskiej połączyła się ze SKOK „Profit” w Wieruszowie (2002 rok) oraz z SKOK „Świdnica” (2012 rok) przekształcając się w instytucję finansową funkcjonującą na terenie czterech województw – lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego.

Przez ponad 25 lat działalności Kasa Unii Lubelskiej skutecznie dbając o jakość swoich działań rozszerzała ofertę produktową by jak najpełniej zaspokajać potrzeby finansowe swoich Członków. Obecnie oferta Kasy to nie tylko tradycyjne pożyczki, kredyty i depozyty ale również internetowy dostęp do rachunku, szeroka sieć bankomatów, płatności zbliżeniowymi kartami Visa, dystrybucja jednostek uczestnictwa rynku pieniężnego – to nowoczesne rozwiązania finansowe dostępne w systemie SKOK.

Kasa Unii Lubelskiej to instytucja finansowa z wyłącznie polskim kapitałem, której podstawowymi wartościami są: uczciwość, budowanie wzajemnego zaufania, kierowanie się roztropnością, troska o los członków Kasy, kształtowanie postaw obywatelskich pośród członków, odpowiedzialność za sprawy wspólne, gospodarność.

Kasa działa wśród ludzi, wspiera osoby finansowo wykluczone poprzez oferowanie im możliwości korzystania z rachunków, obsługuje zarówno ludzi młodych jak i seniorów dedykując dla nich szczególne rodzaje usług.

Kasa opiera się na ideach i czerpie swoją siłę z polskiego ruchu spółdzielczego, którego podstawą są samopomoc, zaufanie, społeczna odpowiedzialność, kontynuacja tradycji i walka z wykluczeniem.

Kasa Unii Lubelskiej w 2010 roku SKOK Unii Lubelskiej uzyskała drugie miejsce oraz wyróżnienie za najlepszą efektywność w Konkursie na najlepszy SKOK organizowanym przez Gazetę Bankową.

Od 2012 roku działalność Kasy jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), a od listopada 2013 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości w złotych polskich 100 000 euro.

Od 2012 roku Kasa Unii Lubelskiej jest członkiem Grupy Kas Stefczyka – jest to porozumienie równoprawnych partnerów na zasadzie pełnej dobrowolności. SKOK-i umawiają się na to, że pod szyldem Kas Stefczyka będą współpracować i działać w takim kierunku, aby w swoich placówkach proponować porównywalną, coraz lepszą jakość usług. Każda Kasa pozostaje osobnym podmiotem gospodarczym i prowadzi własną politykę cennikową. Zintegrowane Kasy nie będą oferować dokładnie takiej samej oferty, ale wszystkie będą prowadzić wspólne kampanie reklamowe. Wszystkie placówki będą miały podobnie przyjazne wnętrza (zarówno dla pracowników jak i dla klientów). W ten sposób zapewniona zostanie lepsza, sprawniejsza obsługa członków SKOK-ów.

Obecnie siedziba Centrali Kasy znajduje się w Lublinie przy ulicy Braci Wieniawskich 5B.

Kasa w swoich 30 placówkach sprzedażowych obsługuje prawie 30 000 członków. Wszystkie placówki połączone są systemem informatycznym „on – line”, co oznacza, że Członkowie mogą korzystać w każdej placówce ze wszystkich usług oferowanych przez Kasę, w tym dokonywać wpłat i wypłat gotówki.

Do dyspozycji członków Kasa oddaje jedną z największych w Polsce sieci bankomatów EURONET, która umożliwia dostęp do środków zgromadzonych na koncie na terenie całego kraju.

Kasa działa wśród członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – więcej informacji na temat SKEF – www.skef.pl.

O eSKOK

Kasa Unii Lubelskiej dba również o wysoki poziom bezpieczeństwa usług które świadczymy. Bezpieczeństwo  usługi  eSKOK  zapewniają  najwyższej  klasy  rozwiązania,  do  których można zaliczyć:

–    unikalny login użytkownika, hasła do serwisu internetowego, do serwisu telefonicznego
–    zasada  oddzwaniania  do  użytkownika  na  podane  w  SKOK  numery kontaktowe
–    limity dzienne i miesięczne przelewów
–    klawiatura ekranowa, oraz wpisywanie kodu z obrazka
–    jednorazowe hasła SMS
–    blokady dostępu
–    szyfrowanie  transmisji  (wszystkie operacje, od momentu wejścia na  stronę panelu logowania aż do wylogowania, są zaszyfrowane protokół HTTPS)
–    wygasanie  sesji  (w  przypadku  braku  aktywności  na  stronie  przez  okres  5 minut, system zażąda ponownego zalogowania się do Serwisu)

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zalecamy zapoznać się z podręcznikiem w którym opisane są zagadnienia bezpiecznego korzystania z usługi eSKOK.

Jak zostać członkiem Kasy

Zostań naszym członkiem to się opłaca! Aby zostać członkiem należy się zapisać poprzez:

– wypełnienie deklaracji członkowskiej (można wypełnić np. w domu lub bezpośrednio w Kasie)
– wpłatę wpisowego 40 zł oraz wykupienie udziału 50 zł (członek wykupuje co najmniej 1 udział, który jest zwracany w momencie rezygnacji z usług Kasy w trybie statutowym)
– wpłacenie wkładu 1 zł jednorazowo lub poprzez dyspozycję potrącenia kwoty z IKS. Wkład jest zwracany po ustaniu członkostwa w trybie określonym przez Statut.
– systematycznie oszczędzać; co miesiąc przynajmniej 10 zł

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00