• Oprocentowanie zmienne 1 (w skali roku) rachunku wynosi 1,19%.
  • Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 25 zł
  • Codzienne naliczanie odsetek. Kapitalizacja na koniec miesiąca kalendarzowego.
  • Możliwa kontrola środków na rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej eSKOK i operatorów teleSKOK, w placówce lub poprzez wydawaną do rachunku Książeczkę Systematycznego Oszczędzania.
  • Ze względu na charakter rachunku – brak ograniczenia okresem trwania
Szczegóły w Cenniku LokatDokument dotyczący opłat KSO

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

1 Zmiana oprocentowania raz na kwartał kalendarzowy, wg następującego wzoru:
Nowa stopa procentowa = 70% stawki WIBOR 3M (WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku ustalona jako średnia wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedniego kwartału kalendarzowego).

Zmiana stopy procentowej będzie obowiązywała od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego.

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
  • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
Załóż lokatę

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie KSO.
Szczegóły w placówce Kasy

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00