• Okres trwania lokaty może wynosić od 3 do 120 miesięcy.
  • Brak limitów, jeśli chodzi o minimalną lub maksymalną ulokowaną kwotę.
  • Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej po zakończeniu okresu trwania lokaty.
Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty:
A) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0.05% dla Członków Kasy, których wynagrodzenie wpływa na jedno z wymienionych kont w Kasie Unii Lubelskiej: IKS Classic, IKS MED, IKS Udziałowiec lub IKS Deponent od co najmniej 3 miesięcy oraz dodatkowo:

  • posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy
B) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,10% dla Członków Kasy, którzy spełniają dwa poniższe warunki:

  • posiadają aktywne konto IKS Classic, IKS Udziałowiec lub IKS MED, na które od co najmniej 3 miesięcy wpływa wynagrodzenie lub świadczenie.
  • aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu)
C) Możliwość podwyższenia oprocentowania lokaty o +0,15% dla Członków Kasy, których wynagrodzenie lub świadczenie wpływa od co najmniej 3 miesięcy na jedno z wymienionych kont w Kasie Unii Lubelskiej: IKS Classic, IKS Udziałowiec lub IKS MED oraz aktywnie korzystają z karty VISA, przez okres 3 ostatnich miesięcy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu) oraz spełnią min. 1 z poniższych warunków:.

  • posiadają staż członkowski powyżej 36 miesięcy

W przypadku posiadaczy IKS Senior – oprocentowanie minimalne.

Tabela oprocentowania

Okres oszczędzania  Oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku
3-5 miesięcy  1,05% – 1,20%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,19 p.p. – 0,34 p.p.)
6-11 miesięcy 1,30% – 1,45%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,44 p.p. – 0,59 p.p.)
12 miesięcy  1,55% – 1,70%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,69 p.p. – 0,84 p.p.)
13-24 miesięcy  1,80% – 1,95%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,94 p.p. – 1,09 p.p.)
25-120 miesięcy  2,00% – 2,15%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 1,14 p.p. – 1,29 p.p.)
Szczegóły w Cenniku Lokat

* Wartość wskaźnika do dnia 31.03.2020 r. wynosi 1,71% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,86% z dnia 30.12.2019 r.).

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
  • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
Załóż lokatę

  • Jeśli jesteś już Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie lokaty.
Szczegóły w placówce Kasy

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00