• Lokata dedykowana wszystkim tym, którzy myślą o systematycznym oszczędzaniu
  • Oprocentowanie lokaty jest zmienne, zwiększa się wraz w wydłużeniem okresu oszczędzania
  • Zachowanie części należnych odsetek również w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty – deponent otrzyma kapitał oraz 10% odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego wypłatę środków.
  • Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli: + 0,05% dla osób ze stażem 36 miesięcy.

Tabela oprocentowania

Okres lokaty

Oprocentowanie zmienne, oprocentowanie nominalne w skali roku*:

6 miesięcy

 0,96% – 1,01% (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,10 p.p. – 0,15 p.p.)

7-12 miesięcy

 1,16% – 1,21%  (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,30 p.p. – 0,35 p.p.)

13-24 miesiące

 1,36% – 1,41%  (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,50 p.p. – 0,55 p.p.)

25-36 miesięcy

 1,56% – 1,61%  (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,70 p.p. – 0,75 p.p.)

37-60 miesięcy

 1,66 % – 1,71% (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,80 p.p. – 0,85 p.p.)

61-120 miesięcy

 1,81% – 1,86%  (½ wskaźnik WIBOR 3M** + stała 0,95 p.p. – 1,00 p.p.)

Szczegóły w Cenniku Lokat

*Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M**z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

**Wartość wskaźnika do dnia 31.03.2020 r. wynosi 1,71% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,86% z dnia 30.12.2019 r.). 

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
  • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
Załóż lokatę

  • Jeśli już jesteś Członkiem Kasy Unii Lubelskiej, przyjdź do naszej najbliższej placówki z dowodem tożsamości i złóż wniosek o otwarcie Lokaty Systematycznego Oszczędzania.
Szczegóły w placówce Kasy

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00