E-lokata z oprocentowaniem stałym

 • Okres trwania lokaty może wynosić od 3 do 24 miesięcy.
 • Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej po zakończeniu okresu trwania lokaty.
 • Oprocentowanie do 2,10% w skali roku.
 • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty.

Tabela oprocentowania

Okres oszczędzania Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku
 3-5 miesięcy  1,15%
 6-11 miesięcy  1,40%
 12 miesięcy  1,65%
 13-23 miesięcy  1,90%
  24 miesiące  2,10%
Szczegóły w Cenniku Lokat

E-lokata z oprocentowaniem zmiennym

 • Okres trwania lokaty może wynosić od 3 do 24 miesięcy.
 • Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Unii Lubelskiej po zakończeniu okresu trwania lokaty.
 • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty.
 • Oprocentowanie zmienne równe połowie wskaźnika WIBOR 3M* z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą poniżej.
 • Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

Tabela oprocentowania

Okres oszczędzania  Oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku
3-5 miesięcy 1,10%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,24 p.p.)
6-11 miesięcy 1,35%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,49 p.p.)
12 miesięcy 1,85%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 0,99 p.p.)
13-24 miesięcy 2,05%
(1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego* + stała 1,19 p.p.)
Szczegóły w Cenniku Lokat

*Wartość wskaźnika do dnia 31.03.2020 r. wynosi 1,71% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,86% z dnia 30.12.2019 r.).

Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
 • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej

 • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
 • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.
Uruchom usługę eSKOK

 • Jeśli nie korzystasz jeszcze z eSKOK, w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej podpisz umowę o bezpłatne świadczenie tej usługi, aby zyskać dostęp do swojego rachunku za pomocą Internetu.
Otwórz e-lokatę

 • Jeśli masz już aktywną usługę eSKOK, po zalogowaniu na swoje konto wybierz Oszczędności z górnego menu, a następnie kliknij przycisk „Załóż nową lokatę” . Wypełnij formularz lokaty i zatwierdź go.
 • Środki na założoną e-lokatę zostaną pobrane z Twojego rachunku w Kasie Unii Lubelskiej.

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00