Dla kogo przeznaczone jest konto IKS Podstawowy?

  • To Indywidualne Konto Spółdzielcze zarezerwowane dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie prowadzi rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego realizację transakcji płatniczych.
Jeśli więc nie posiadasz rachunku płatniczego prowadzonego w złotówkach – IKS Podstawowy jest dla Ciebie!

Co możesz zyskać, otwierając konto IKS Podstawowy?

 Będąc właścicielem konta IKS Deponent, zyskujesz:
  • za prowadzenie rachunku płatniczego IKS Podstawowy
  • za obsługę karty debetowej
  • za 5 pierwszych krajowych poleceń przelewów na rachunek płatniczy w danym miesiącu kalendarzowym
  • za wypłatę gotówki w bankomatach sieci SKOK24
  • za 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym z pozostałych bankomatów w Polsce
  • internetowy dostęp do rachunku 24 godziny na dobę, w ramach usługi bankowości elektronicznej eSKOK

Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Środki zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z doradcą

Kliknij przycisk widoczny z prawej strony. Na ekranie wyświetlą się: numer infolinii oraz adresy, dzięki którym skontaktujesz się z naszymi doradcami
  • Podczas rozmowy doradca odpowie na Twoje pytania dotyczące naszej propozycji i umówi Cię na spotkanie w najbliższej placówce Kasy Unii Lubelskiej.
  • Z oferty Kasy Unii Lubelskiej mogą korzystać wszyscy jej Członkowie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Członkiem, zapoznaj się z warunkami przystąpienia do Kasy Unii Lubelskiej.
  • Na spotkanie w placówce Kasy Unii Lubelskiej przyjdź z dowodem tożsamości. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz umowę o prowadzenie rachunku, a nasz doradca finansowy otworzy Twoje Indywidualne Konto Spółdzielcze.

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00